Meteen naar de inhoud

Uw Privacy

Wat wij doen om uw Privacy te beschermen

.

Inleiding
Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat daarom zorgvuldig met uw gegevens om. In deze verklaring vindt u
een beschrijving van welke persoonsgegevens ik van u verwerk, voor welke doeleinden, hoe met deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten u in dat kader heeft.

Persoonsgegevens
Als dietist verzamel en verwerk ik van u de volgende gegevens die tot uw persoon kunnen herleiden:

  • NAW gegevens
  • overige persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum)
  • communicatiegegevens (telefoon, e-mail)
  • administratiegegevens (zorgverzekeraar, bankrekeningnr)
  • medische gegevens [beschrijving]

Doeleinden, verwerkingsgronden en verstrekking aan derden
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg en bijhoud. Het dossier bevat (noodzakelijke en zo beperkt mogelijk) aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen. Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier wordt verstrekt aan andere hulpverleners. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek.

Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.


Bewaartermijn
Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen zoals hierboven aangegeven.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt contact opnemen.